Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

oraa
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
oraa
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
oraa
Reposted fromheima heima viacudoku cudoku

July 10 2015

oraa
2514 5aa6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
oraa
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaSkydelan Skydelan
oraa
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaalpinemilk alpinemilk

July 08 2015

oraa
2599 9f05 400
Reposted fromscorpix scorpix viablovely blovely
oraa
9584 f868 400
Reposted froma-antimatter a-antimatter viablovely blovely
oraa
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
oraa
8164 9613 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

July 07 2015

oraa
oraa
7634 4cc7 400
Reposted fromlittlefool littlefool viaSkydelan Skydelan
oraa
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
oraa
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
oraa
Lepiej modlić się sercem bez słów, niż słowami bez serca
— John Bunyan
Reposted fromSalvator Salvator viaSkydelan Skydelan

July 06 2015

oraa
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

July 05 2015

oraa
Sekret miłości tkwi w oczach, w sposobie porozumiewania się i mówienia bez otwierania ust.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
oraa
2031 168f 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSkydelan Skydelan
oraa
5316 25e8 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
oraa
chciałabym aby ktoś na złość zamknął nas w jednym pomieszczeniu, gdzie moglibyśmy powiedzieć sobie całą prawdę .
Reposted fromunforgiving unforgiving viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl